Bakelor Active Gateway

Yüksek güvenlikli, düşük maliyetli, teknolojik ürünlerin kullanıldığı, bakım maliyetlerinin düşük olduğu, işlemlerinin saniyelik ve online olarak yapıldığı sistemlerin ana ürünüdür.

Siz onu değil o sizi takip eder.

Zaman

Sinyal alımlarının hız kazanmasıyla zamandan tasarruf sağlanır.

Hız

Cihazların anlık haberleşmesiyle veri aktarımının hız kazanması sağlanır.

Verim

Güçlü bir sistemin kontrolü altında, her adım daha işlevsel ve verimli olacaktır.